Języki obce nie tylko dla studentów


Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne LCCI/CCIP/ZD, ZDfB/CILS zaprasza pracowników, doktorantów, absolwentów UE do uczestnictwa w kursach. Nowości w tym roku to języki: chiński i ukraiński.

Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prowadzi zajęcia dla osób zainteresowanych nauką języka obcego ogólnego i ekonomicznego.

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych posiada następujące cele:
1) kształcenie kadr dla potrzeb handlu i przemysłu;
2) zagwarantowanie pracodawcom, że uzyskane kwalifikacje w ŚSZJOE są synonimem profesjonalizmu, kompetencji językowych

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę lektorów MCNiPJO. Zasadniczym celem nauczania jest czynne i bierne opanowanie przez słuchaczy języka ogólnego, fachowego, (leksyka, konstrukcje gramatyczne, język korespondencji handlowej) w wybranym języku obcym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych uzyskała licencję na przeprowadzanie egzaminów z języków:
j. niemieckiego ZD, ZDfB wspólnie z Frankfurcka Izba Handlowo Przemysłową, z j. angielskiego LCCI wspólnie z Londyńską Izbą Handlowo-Przemysłową, z języka francuskiego wspólnie z Paryską Izbą Handlowo-Przemysłową CCIP, z języka rosyjskiego wspólnie z – TELC, z języka włoskiego - CILS wspólnie z Uniwersytetem w Sienie.

Egzaminy te są uznawane w krajach Unii Europejskiej, USA, Australii i Nowej Zelandii.

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych na specjalne zamówienia realizuje również wszelkie inne programy językowe związane z gospodarką, np. kursy w przedsiębiorstwach, treningi dla kadry kierowniczej, kursy przygotowujące do negocjacji, kursy indywidualne nawet dla pojedynczych osób, uczy również języka polskiego. Oferujemy bezpłatne konsultacje.

Uczymy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności!
Dysponujemy zapleczem technicznym!
Istnieje możliwość uruchomienia kursów dla grup o różnym wymiarze godzin.
Zajęcia odbywają się w budynku N oraz B
Zapisy na zajęcia prowadzi sekretariat MCNiPJO tel 32 257 77 86