Nasi absolwenci

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w pierwszej piątce na liście najlepszych uczelni w Polsce.*

Mamy ponad 60 000 absolwentów. W niektórych rodzinach studia w murach naszej Uczelni to tradycja – studiowały u nas całe pokolenia absolwentów, ich dzieci i wnuki. Absolwenci rocznika 1956 – czyli ci, którzy wówczas po raz pierwszy otrzymali tytuł magistra, mają stały kontakt z Uczelnią.

Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani i doceniani przez pracodawców. Badania losów absolwentów naszej Uczelni pokazują, że studenci po zakończeniu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Większość z nich znalazła swoją pierwszą pracę już przed upływem 4 miesięcy od momentu podjęcia poszukiwań.

Absolwenci rocznika '56 ze swoim profesorem

Większość naszych absolwentów jest zadowolona ze swojej ścieżki kariery i obecnie nie szuka pracy, a co czwarty absolwent naszej Uczelni zajmuje stanowisko kierownicze.**

* Na podstawie oceny pracodawców; według raportu z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom za 2010 rok.

** Źródło: Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Keystone Consulting Sp. z o.o., listopad 2011.