Studia podyplomowe i szkolenia

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pozwala podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych. Kadra składająca się z najlepszych specjalistów i praktyków z wielu różnych dziedzin życia gospodarczego zapewnia wysoki poziom kształcenia. W odpowiedzi na oczekiwania rynku powstają liczne nowości, które zostały wyróżnione w tabeli poniżej.

Rozumiemy potrzeby naszych słuchaczy, dlatego oferujemy korzystne formy opłat:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Nazwa kierunku liczba godzin liczba sem. Jednostka prowadząca Kontakt
Administracja i finanse
nowość
200 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Akademia komunikacji internetowej 180 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy
nowość
152 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa 198 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Audyt miejski 210 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Audyt systemów informatycznych 200 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 230 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Business English 184 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Controlling 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Custom publishing – tworzenie mediów firm i instytucji 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Działanie banków uniwersalnych 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Ekonomia sportu 160 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Handel zagraniczny 220 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli 350 3 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Komunikacja w biznesie 220 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych 250 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Marketing i public relations 240 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 170 2 Wydział Ekonomii Wydział Ekonomii
Menedżer ds kluczowych klientów i Dyrektor Sprzedaży
nowość
184 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Menedżer kultury 180 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Menedżer logistyki 212 2 Wydział Zarządzania oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Metody i narzędzia zarządzania projektami 192 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Międzynarodowe standardy rachunkowości 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego 216 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe 210 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Narzędzia informatyczne w analizie danych 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych 180 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
nowość
360 3 Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania
Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Psychologia menedżerska 224 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Public relations 240 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce 208 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Rachunkowość 280 2,5 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Rachunkowość finansowa 192 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych 168 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji 233 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Rzeczoznawca majątkowy 286 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 212 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Strategia podatkowa 174 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes 210 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology) 196 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki 170 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń 220 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Ubezpieczenia gospodarcze 235 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Wycena przedsiębiorstw 178 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zamówienia publiczne 150 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 242 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie i marketing w biznesie 220 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie instytucjami publicznymi 180 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji 208 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie nieruchomościami 230 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 250 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie projektem 150 2 Wydział Zarządzania oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe 300 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami
Zarządzanie projektem europejskim 180 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne
nowość
216 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych 230 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej 195 2 Wydział Informatyki i Komunikacji Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie w ochronie zdrowia 220 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem 168 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne 220 2 Wydział Zarządzania Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach
nowość
160 2 Wydział Ekonomii Śląska Szkoła Biznesu i Administracji
Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 218 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń Śląska Szkoła Biznesu i Administracji

Regulamin studiów podyplomowych