Wynajem powierzchni

Biuro Gospodarki Majątkiem informuje, że istnieje możliwość najmu pomieszczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Oferujemy wynajem:

  • pomieszczeń biurowych,
  • pomieszczeń gospodarczych,
  • powierzchni pod przeprowadzenie akcji promocyjnych (standy, ulotki, plakaty),
  • sal ćwiczeniowych,
  • sal wykładowych,
  • sal konferencyjnych,
  • auli (mieszczących od 92 - 404 osób),
  • sal gimnastycznych,
  • basenu.
JPG | 2.5 MB