Akademickie Warsztaty Pedagogiczne

Głównym celem Akademickich Warsztatów Pedagogicznych jest wyposażenie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w umiejętności dydaktyczne oraz wiedzę pedagogiczną niezbędną do nauczania przedmiotów ekonomicznych. Ponadto wdrożenie do samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego i wzmocnienie pozytywnych postaw etycznych.

Na stronie internetowej można znaleźć główne cele oraz szczegółowy harmonogram AWP, informacje o osobach prowadzących zajęcia oraz publikacje wydane w ramach naukowej działalności Warsztatów.