Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie... [Więcej]


NOWE RACHUNKI BANKOWE DO OBSŁUGI KONFERENCJI NAUKOWYCH

mając na względzie uporządkowanie kwestii dotyczących wpłat za udział w konferencjach o charakterze naukowym, Dział Finansowo-Księgowy wyodrębnił rachunek bankowy służący wyłącznie do obsługi przedmiotowych transakcj: wpłaty w PLN: 59 1050 1214... [Więcej]


PB 2017- informacja w sprawie złożenia opisu projektu finansowanego z działalności statutowej

zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia  03.03.2017 r.  (piątek) „Opisu projektu finansowanego z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2017”- załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/16 (tylko część... [Więcej]


Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2018-19

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM. Program obejmuje projekty... [Więcej]


Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań

Trzynasta edycja Nagrody - konkurs 2017 Rada Nagrody ogłasza konkurs trzynastej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Podstawowym... [Więcej]


konkurs «Nagroda im. Szolema Mandelbrojta» za najlepsze badania matematyczne

Szanowni Państwo, Instytut Francuski w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) organizują konkurs «Nagroda im. Szolema Mandelbrojta», w celu nagrodzenia za najlepsze badania matematyczne.... [Więcej]


Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach programu współpracy z DAAD

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu. Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli... [Więcej]