Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi... [Więcej]


Plany Badań na rok 2018

Szanowni Państwo,   w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2018 rok oraz przygotowaniem wniosków na finansowanie działalności  statutowej Wydziałów, uprzejmie prosimy o... [Więcej]


Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 6 czerwca 2017 r. został otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018. Nabór wniosków... [Więcej]


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące trybu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków dotacji celowej dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich- po konkursie wewnętrznym w 2017 r.

Pracownicy Biura Badań i Projektów Naukowych serdecznie zapraszają  na spotkanie informacyjne dotyczące trybu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków dotacji celowej dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.... [Więcej]


Spotkanie dla młodych naukowców odbyło się 18 maja 2017 r.

18 maja br. na naszym kampusie odbyło się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich poświęcone rozwojowi kariery naukowej oraz możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację badań. Wykłady w ramach spotkania... [Więcej]


Formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 dostępne

Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. [Więcej]


Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Na podstawie art. 26 ust. 3g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie... [Więcej]