Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji programu "Mobilność Plus" Adresatami konkursu są młodzi naukowcy w rozumieniu art. 2 ust. 19  ustawy, i którzy są: 1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na... [Więcej]


Konkurs o Nagrodę imienia Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Nagroda im. Artura... [Więcej]


Raporty z projektów indywidualnych/ na rozwój specjalności naukowych za 2016 r.

Szanowni Państwo; Nawiązując do decyzji w sprawie finansowania projektu indywidualnego/ na rozwój specjalności naukowych, uprzejmie przypominamy, iż w terminie do 31.01.2017 roku należy złożyć w Biurze Badań i Projektów Naukowych raport zawierający... [Więcej]


Raporty z projektów na utrzymanie potencjału badawczego 2016

Szanowni Państwo Uprzejmie przypominamy o upływającym z dniem 31 stycznia 2017 r. terminie złożenia dokumentacji z realizacji projektów na utrzymanie potencjału badawczego (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 9/16 w sprawie szczegółowych zasad i... [Więcej]


REKTORSKIE GRANTY NAUKOWE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 25/14 z dnia 29 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) przyznawane są rektorskie granty naukowe. Granty otrzymują nauczyciele akademiccy naszej Uczelni po zrealizowaniu szczególnego osiągnięcia naukowego.... [Więcej]


Wyniki konkursu Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Ogłoszono listę wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2016 roku, z terminem składania wniosków do 1 września... [Więcej]


Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1: ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie, SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, UWERTURA 1 - na staże... [Więcej]