Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Rektorskie granty naukowe 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uruchomieniu 3. edycji rektorskich grantów naukowych, przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach: a) - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przed ukończeniem 35 roku... [Więcej]


Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

MNiSz zaprasza do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję... [Więcej]


Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2016 to największe wydarzenie popularnonaukowe w regionie. Dzięki współpracy pracowników i studentów śląskich uczelni z Miastem Katowice, od 13 do 15 października szykuje się nam prawdziwa naukowa uczta! W trakcie... [Więcej]


Biała Księga Innowacyjności

Przygotowana przez resort nauki Biała Księga Innowacyjności powstała w ramach prac Rady ds. Innowacyjności, ponadresortowego ciała, w którego skład wchodzą m.in. wicepremierzy Gowin, Morawiecki i Gliński. Jej celem jest rozpoznanie i skatalogowanie... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 12– na projekty... [Więcej]


Możliwość ubiegania się o patronat MNiSW

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub udział Ministra w Komitecie Honorowym, proszone są o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: patronat@nauka.gov.pl bądź... [Więcej]


Aktualne nabory do programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na stronie http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/ Programy z terminem składania aplikacji w październiku 2016: FIRST TEAM- Finansowanie... [Więcej]