Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Warsztaty dla wnioskodawców – Dni NCN 2017 r. w Kielcach

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do... [Więcej]


Przypomnienie NCN w sprawie przedłużania okresu realizacji projektu za zgodą jednostki

Pracownicy Narodowego Centrum Nauki przypominają, że okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do... [Więcej]


Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się: oryginalne opublikowane prace... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane... [Więcej]


W sprawie składania wniosków- Młodzi Naukowcy 2017

Osoby, które złożyły do planu na rok 2017 temat badawczy w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2017, proszone są o przygotowanie odpowiednio: - wniosku o... [Więcej]


Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie... [Więcej]


NOWE RACHUNKI BANKOWE DO OBSŁUGI KONFERENCJI NAUKOWYCH

mając na względzie uporządkowanie kwestii dotyczących wpłat za udział w konferencjach o charakterze naukowym, Dział Finansowo-Księgowy wyodrębnił rachunek bankowy służący wyłącznie do obsługi przedmiotowych transakcj: wpłaty w PLN: 59 1050 1214... [Więcej]