Aktualności

Przypomnienie NCN w sprawie przedłużania okresu realizacji projektu za zgodą jednostki

Pracownicy Narodowego Centrum Nauki przypominają, że okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do... [Więcej]


Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się: oryginalne opublikowane... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane... [Więcej]


W sprawie składania wniosków- Młodzi Naukowcy 2017

Osoby, które złożyły do planu na rok 2017 temat badawczy w ramach dotacji na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2017, proszone są o przygotowanie odpowiednio: - wniosku o... [Więcej]


Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie... [Więcej]


NOWE RACHUNKI BANKOWE DO OBSŁUGI KONFERENCJI NAUKOWYCH

mając na względzie uporządkowanie kwestii dotyczących wpłat za udział w konferencjach o charakterze naukowym, Dział Finansowo-Księgowy wyodrębnił rachunek bankowy służący wyłącznie do obsługi przedmiotowych transakcj: wpłaty w PLN: 59 1050 1214... [Więcej]


PB 2017- informacja w sprawie złożenia opisu projektu finansowanego z działalności statutowej

zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia  03.03.2017 r.  (piątek) „Opisu projektu finansowanego z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2017”- załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/16 (tylko część... [Więcej]