Aktualności

Transport: trzy polskie miasta wdrożą rozwiązania z Politechniki Warszawskiej

Na ulicach Rzeszowa, Katowic i Łodzi już wkrótce zacznie funkcjonować oryginalna polska koncepcja innowacyjnego systemu transportu miejskiego. Dzisiaj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezydenci trzech miast podpisali list intencyjny... [Więcej]


Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zaprasza na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania prawami... [Więcej]


Warsztaty z zakresu prawa autorskiego

20 kwietnia na kampusie odbyły się "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych... [Więcej]


III edycja konkursu o nagrodę im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Termin przesyłania prac został... [Więcej]


Warsztaty dla wnioskodawców – Dni NCN 2017 r. w Kielcach

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do... [Więcej]


Przypomnienie NCN w sprawie przedłużania okresu realizacji projektu za zgodą jednostki

Pracownicy Narodowego Centrum Nauki przypominają, że okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do... [Więcej]


Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się: oryginalne opublikowane prace... [Więcej]