Aktualności

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13

Informujemy, że w związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca... [Więcej]


Spotkanie dla młodych naukowców odbyło się 18 maja 2017 r.

18 maja br. na naszym kampusie odbyło się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich poświęcone rozwojowi kariery naukowej oraz możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację badań. Wykłady w ramach spotkania... [Więcej]


Formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 dostępne

Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. [Więcej]


Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Na podstawie art. 26 ust. 3g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie... [Więcej]


Nowe zarządzenie dotyczące potencjału badawczego Wydziału

Szanowni Państwo, Informujemy, że weszło w życie nowe Zarządzenie nr 47/17 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania i rozliczania środków na działalność statutową- utrzymanie potencjału badawczego Wydziału wraz z... [Więcej]


Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 roku. w ramach konkursu PRELUDIUM... [Więcej]


Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców (edycja 2018-2020)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. MNiSW zaprasza do podejmowania... [Więcej]