Pracownicy Biura

mgr Paweł Kadłubiak
Główny Specjalista kierujący Biurem Gospodarki Majątkiem
Budynek E, pok. 208, ul. 1 Maja 47, 40 – 287 Katowice,
tel. 32 / 257-7147

fax. 32/ 257-7048
e-mail: pawel.kadlubiak@ue.katowice.pl

 Grażyna Wacha - Specjalista
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40 – 287 Katowice,
tel. 32 / 257-7047
e-mail: grazyna.wacha(at)ue.katowice.pl

 

ADMINISTRATORZY OBIEKTÓW

Adam Gawlak – Specjalista kierujący Obiektem Dydaktycznym "A"
Budynek A, pok. 114, ul. Bogucicka 3, Katowice
tel. 32 / 257-7150
e-mail: adam.gawlak@ue.katowice.pl


mgr Marcin Zięba – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "B" oraz "C" 

Budynek B, pok. 107, ul. Bogucicka 3a, Katowice
tel. 32 / 257-7141
email: marcin.zieba@ue.katowice.pl


mgr inż. Robert Ciołek - Kierownik Obiektu Dydaktycznego CNTI
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
pok. 2/18, ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. 32/ 257-7920
email:robert.ciolek@ue.katowice.pl

Fabian Pietrzyk
- Samodzielny Referent
Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. 32/ 257-7190
email:fabian.pietrzyk@ue.katowice.pl

mgr Roman Moroń
- Samodzielny Referent
Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. 32/257-7190
email:roman.moron@ue.katowice.pl


mgr inż. Anna Wyrozumska  - Kierownik Obiektu Dydaktycznego "E", "L","P","D" oraz "F"
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40 – 287 Katowice,
tel. 32 / 257-7234
e-mail: anna.wyrozumska@ue.katowice.pl

mgr Wojciech Tatoj – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "N"
Budynek „N”, pok. 265, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
tel. 32 / 257-7834
email: wojciech.tatoj@ue.katowice.pl

Mariola Jankowska – Specjalista

Budynek „N”, pok. 265, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
tel. 32 / 257-7835
email: mariola.jankowska@ue.katowice.pl

mgr Małgorzata Kawala - Specjalista

Budynek „N”, pok. 265, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
tel. 32 / 257-7835
email: malgorzata.kawala@ue.katowice.p

 

Tomasz Wolnik – Specjalista – Administrator Obiektu ROND
Rybnicki Ośrodek Naukowo Dydaktyczny, ul. Rudzka 13, Rybnik
tel. 32 / 43 29 859 
email: tomasz.wolnik@ue.katowice.pl

ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA
ZESPÓŁ GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MIENIA


Halina Zabielny - Specjalista kierujący Zespołami Zaopatrzenia i Gospodarowania Składnikami Mienia
Budynek B, pok. 8,
tel. 32 / 257-7146
e-mail: halina.zabielny@ue.katowice.pl

Janusz Ścisłowicz - Specjalista
Budynek B, pok. 8,
tel. 32 / 257-7146
e-mail: janusz.scislowicz@ue.katowice.pl

Magdalena Brodzicka - Samodzielny Referent
Budynek B, pok. 8,
tel. 32/257-7144
email: magdalena.brodzicka@ue.katowice.pl

Rafał Ziegler - Specjalista
Budynek B, pok. 8,
tel. 32 / 257-7144
e-mail: rafal.ziegler@ue.katowice.pl

mgr Mateusz Kućmierczyk - Samodzielny Referent

Budynek B, pok. 8,
tel. 32 / 257-7145
e-mail: mateusz.kucmierczyk@ue.katowice.pl

Joanna Żytomirska - Specjalista
Budynek B, pok. 10,
tel. 32 / 257-7148
e-mail: joanna.zytomirska@ue.katowice.pl

mgr Paweł Gądek -  Specjalista
Budynek B, pok. 10,
tel. 32 / 257-7148,
e-mail: pawel.gadek@ue.katowice.pl


WARSZTAT REMONTOWO KONSERWACYJNY

Adam Figurski - Specjalista kierujący Warsztatem Remontowo - Konserwacyjnym
Budynek „G”, pok. 06, ul. Bogucicka 3c
Tel. 32 / 257-7131
Email: adam.figurski@ue.katowice.pl