Nadzór nad działalnością Biura Gospodarki Majątkiem

mgr Paweł Kadłubiak

Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem

Budynek E, pok. 208, ul. 1-go Maja 47, 40-228 Katowice

Tel: (+48) 32 257 7147

Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110

mail: pawel.kadlubiak@ue.katowice.pl

Pracownicy BiuraGrażyna Wacha - Specjalista
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40–228 Katowice,
tel. 32 / 257-7047
fax. 32 / 257-7048
e-mail: grazyna.wacha(at)ue.katowice.pl 

mgr Alicja Latos - Specjalista
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40–228 Katowice,
tel. 32 / 257-7047
fax. 32 / 257-7048
e-mail: alicja.latos(at)ue.katowice.pl  

ADMINISTRATORZY OBIEKTÓW

Adam Gawlak – Specjalista kierujący Obiektem Dydaktycznym "A" oraz "B" 
Budynek A, pok. 114, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. 32 / 257-7150     tel. kom. +48 602 360 193 
e-mail: adam.gawlak@ue.katowice.pl

mgr Marcin Zięba – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "CNTI" oraz "C" 
Budynek C, pok. 205, ul. Bogucicka 3b, 40-226 Katowice
tel. 32/ 257-7920   - 7141   tel. kom. +48 602 358 186
email: marcin.zieba@ue.katowice.pl

          Fabian Pietrzyk - Samodzielny Referent
          Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
          Ekonomicznego w Katowicach
          ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
          tel. 32/ 257-7190
          email:fabian.pietrzyk@ue.katowice.pl

          Mariola Jankowska – Specjalista 
          Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
          Ekonomicznego w Katowicach
          ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
          tel. 32/257-7190
          email: mariola.jankowska@ue.katowice.pl

mgr inż. Anna Wyrozumska  - Kierownik Obiektu Dydaktycznego "E", "L","P","D" oraz "F"
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40–228 Katowice,
tel. 32 / 257-7234    tel. kom. +48 602 359 161
e-mail: anna.wyrozumska@ue.katowice.pl

mgr Wojciech Tatoj – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "N"
Budynek „N”, segment B, pok. 252, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 7, 40-069 Katowice
tel. 32 / 257-7834     tel. kom. +48 602 359 650
email: wojciech.tatoj@ue.katowice.pl

Artur Olszówka – Specjalista kierujący obiektem dydaktycznym / Administrator sieci komputerowej
budynek Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji, ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel. 32 / 43 29 859   tel. kom. +48 602 355 048
email: artur.olszowka@ue.katowice.pl

mgr Józef GórskiKierownik obiektu ZPP Młoszowa