Biuro Rektorskie

Kontakt

bud. N, pok. 210, II piętro
ul. ks. bpa Stanisława Adamskiego 7
40-069 Katowice
tel. 32 257 71 00
fax 32 257 71 13
e-mail: biuro.rektorskie@ue.katowice.pl

Pracownicy

mgr Sebastian Kałużny
Dyrektor Biura Rektorskiego
pok. 216
tel. 32 257 71 06
e-mail: sebastian.kaluzny@ue.katowice.pl

mgr Maria Gojna
pok. 208
tel. 32 257 71 15
e-mail: maria.gojna@ue.katowice.pl

mgr Magdalena Świderska
e-mail: 

mgr Aleksandra Wojnowska
pok. 210
tel. 32 257 71 00
e-mail: aleksandra.wojnowska@ue.katowice.pl

 

 

Zadania

  1. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego, w tym:

  2. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej działalności Rektora i Prorektorów, w tym:
  3. organizacja uroczystości ogólnouczelnianych (inauguracje roku akademickiego, spotkania z pracownikami i innych zleconych przez Rektora),
  4. redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych oraz zlecanie zakupu kwiatów i upominków składanych w imieniu Senatu i kierownictwa Uczelni,
  5. redagowanie nekrologów oraz zlecanie zakupu wieńców składanych w imieniu Senatu i kierownictwa Uczelni,
  6. dysponowanie środkami przeznaczonymi na reprezentację,
  7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
  8. dysponowanie togami i insygniami rektorskimi.