Biuro Promocji i Nowych Mediów (strona www w trakcie aktualizacji)

Biuro Promocji i Nowych Mediów, jako jednostka administracyjna, podlega Rektorowi ds. Internacjonalizacji i Marketingu, prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi.

Biuro dba o wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zgodną z Systemem Identyfikacji Wizualnej prezentację materiałów promocyjnych i informacyjnych, promuje ofertę edukacyjną, a także wspiera pozostałe jednostki Uczelni w zakresie działań promocyjnych.

Biuro zarządza budżetem promocyjnym Uniwersytetu, realizuje jego politykę informacyjną, buduje i wdraża plany komunikacji kluczowych dla Uczelni obszarów. Pracownicy Biura zajmują się nadzorem, utrzymaniem i rozwojem serwisu www w trzech wersjach językowych. Od 2010 roku prowadzą także komunikację za pomocą profili i stron Uczelni w mediach społecznościowych, stale poszukując nowych rozwiązań.

Ponadto, organizując bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, Biuro konsekwentnie realizuje założenia programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.