Centrum Języków Obcych

2016/2017

Drodzy Studenci!

Witamy Was na zajęciach językowych naszego Centrum i zachęcamy do wspólnej pracy, która przyczyni się do rozwoju Waszych kompetencji komunikacyjnych i umiejętności językowych oraz pozwoli wejść w wielojęzyczne środowisko biznesu i ekonomii.

Mamy nadzieję, że zajęcia językowe spełnią Wasze oczekiwania, choć wiemy, że niektórzy z Was chcą ubiegać się o zmianę grupy językowej. Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące przy składaniu podań. Jednak zanim zdecydujecie się na złożenie odwołania, przyjdźcie na zajęcia grupy językowej, do której zostaliście przydzieleni, porozmawiajcie z lektorem i kolegami, dajcie sobie czas na ostateczną decyzję.

Chcemy, byście wiedzieli, że pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych. Dołożymy wszelkich starań, by odmowy wiązały się dla Was z jak najmniejszą niedogodnością – na przykład poprzez indywidualizację poziomu w ramach grupy. Prosimy również o zwracanie się z problemami i wątpliwościami do Waszych lektorów, którzy zawsze chętnie Wam pomogą.

Do zobaczenia na zajęciach!

Zespół CJO

Zasady składania odwołań dotyczących przydziału do grupy językowej

Podanie o zmianę języka

 1. Potwierdzenie u lektora prowadzącego grupę, czy przydział języków zgodny jest z I, II i III opcją zaznaczoną w ankiecie rekrutacyjnej.
 2. Obecność na dwóch lub więcej zajęciach w grupie oryginalnej.
 3. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
 4. W przypadku podtrzymania takiej decyzji – złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Treść podania powinna zawierać powody oraz informację o trzech opcjach wskazanych w ankiecie rekrutacyjnej potwierdzoną przez lektora prowadzącego grupę oryginalną.
 6. Wzór podania poniżej.

Podanie o zmianę poziomu

 1. Potwierdzenie u lektora prowadzącego grupę, czy poziom grupy zgodny jest z poziomami wskazanymi w ankiecie rekrutacyjnej.
 • Jeśli nie:
 1. Obecność na dwóch lub więcej zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę poziomu grupy oraz omówienie jej z lektorem.
 3. W wypadku podtrzymania takiej decyzji – złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 4. Treść podania powinna zawierać informację o poziomach wskazanych w ankiecie rekrutacyjnej, a samo podanie powinno być zaopiniowane przez lektora prowadzącego grupę oryginalną.
 5. Wzór podania poniżej.

Podanie o wymianę miejsc w grupie językowej

Niezależnie od przedstawionych wyżej dwóch mechanizmów, istnieje możliwość zmiany grupy językowej poprzez wymianę miejsca w grupie z innym studentem tego samego wydziału/kierunku - muszą to być grupy językowe o takim samym symbolu (np. Z I 2 i Z I 5, E I 12 i E I 16, itp.).  W tym przypadku nie jest konieczna pisemna opinia lektora prowadzącego, jednak zachęcamy Państwa do rozmowy z prowadzącymi dane grupy.

Prosimy o korzystanie z zamieszczonych niżej wzorów podań.

TERMINY

do 14 października: składanie podań w sekretariacie (310N)

24-26 października: odbieranie decyzji

29 października: ogłoszenie ostatecznego składu grup językowych

brak nowości na liście.