Dyżury

  • Zapisów studentów po urlopach dziekańskich, zdrowotnych dokonują, w ramach dyżurów, Kierownicy poszczególnych Studium Językowych.
  • Wszelkie sprawy związane z zaliczeniami i egzaminami u mgr Adama Wasiołki,  przejmuje mgr Beata MalikKozłowska  pok. 316N. (w godzinach swoich  konsultacji)