Studium Języka Angielskiego

Struktura organizacyjna

Kierownik Studium Języka Angielskiego

mgr Mirosława Knapik -Jach

 

Zespół I pok. - lider mgr Iwona Korkus, pok. 306N

Zespół II pok. - lider mgr Iwona Gottschling-Zawadzka pok. 308N

Zespół III pok. - lider mgr Beata Malik-Kozłowska, pok. 316N

Zespół IV pok. - lider mgr Katarzyna Kudełko, pok. 317N

Pracownicy

Lektor Pokój Tel. wewn. E-mail
mgr Beata CHODKIEWICZ 308 N
III p.
7796  beata.chodkiewicz@ue.katowice.pl
mgr Hanna GRUDZIEŃ 308 N
III p.
7796   hanna.grudzien@ue.katowice.pl
mgr Ewa GRZELEWSKA-JĘDRYKA 316 N
III p.
7795  ewa.jedryka@ue.katowice.pl
mgr Anna GRZYWOK 306 N
III p.
7797 anna.grzywok@ue.katowice.pl
mgr Eugeniusz JANIKOWSKI 316 N III p. 7795  eugeniusz.janikowski@ue.katowice.pl
mgr Maria KLIMIŃSKA 316 N
III p.
7795   maria.kliminska@ue.katowice.pl
mgr Mirosława KNAPIK-JACH 308 N
III p.
7796   miroslawa.knapik-jach@ue.katowice.pl
mgr Iwona KORKUS 306 N
III p.
7797   iwona.korkus@ue.katowice.pl
mgr Katarzyna KUDEŁKO 317 N
III p.
7787  katarzyna.kudelko@ue.katowice.pl
  dr Jolanta ŁĄCKA-BADURA 310 N
III p.
7792    jolanta.lacka-badura@ue.katowice.pl
mgr Magdalena ŁĘSKA 310 N
III p.
7792   magda.leska@ue.katowice.pl
mgr Beata MALIK-KOZŁOWSKA 316 N
III p. 
7795   beata.malik-kozlowska@ue.katowice.pl
mgr Beata MARCINKOWSKA 308 N
III p.
7796   beata.marcinkowska@ue.katowice.pl
mgr Joanna MAZUR

316N

IIIp.

7795 joanna.mazur@ue.katowice.pl
mgr Urszula PIERZCHAŁA 306 N
III p. 
7797  urszula.pierzchala@ue.katowice.pl
mgr Katarzyna RZEPKA 306 N
III p. 
7797  katarzyna.rzepka@ue.katowice.pl
mgr Ewa STAŃKO 317 N
III p.
7787 ewa.stanko@ue.katowice.pl
mgr Jakub ŚLIWA 317 N
III p. 
7787  jakub.sliwa@ue.katowice.pl
mgr Joanna WACHOWICZ 317 N
III p.
7787  joanna.wachowicz@ue.katowice.pl
mgr Adam WASIOŁKA 316 N
III p.
7795 

602334664 
adam.wasiolka@ue.katowice.pl
mgr Iwona GOTTSCHLING- ZAWADZKA 308 N
III p.
7796   iwona.gottschling-zawadzka@ue.katowice.pl
mgr Ilona ZAWARTKA 306 N
III p.
7797  ilona.zawartka@ue.katowice.pl
mgr Małgorzata ŻÓŁKOŚ-LESZCZYŃSKA 317 N
III p.
7787  malgorzata.leszczynska@ue.katowice.pl
mgr Leonard CICHOS

ROND

Rybnik
32 4329850

 

Łącznie w Studium Języka Angielskiego pracuje 24 osoby.

Pracownicy SJA stale podnoszą kwalifikacje studiując na studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Menedżerskie, Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej, Podyplomowe Studium Informatyczne , 1 lektor odbywa studia doktoranckie).

Dydaktyka

Języka angielskiego, jako jednego z dwóch języków, uczyli się wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, wszystkich wydziałów UE. 

Elementy specjalistycznego języka biznesu wprowadzane były we wszystkich grupach, także o poziomie początkującym. 

Nauczanie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

  • Ubieganie się o zatrudnienie w języku obcym
  • Elementy wiedzy o kulturze i sposobach zachowań
  • Umiejętności biurowe (korespondencja handlowa i telefonowanie)
  • Prezentacje firm i produktów
  • Omawianie wykresów i danych liczbowych
  • Reklama i marketing
  • Europeistyka
  • Bankowość, finanse i ubezpieczenia
  • Ekologia

Stosuje się najnowsze techniki nauczania (TV Sat, video, internet i techniki multimedialne).

Zasoby biblioteczne

Dzięki współpracy z wydawnictwami (Pearson, Logman) posiadamy dostęp do nowości rynku wydawniczego oraz możliwość organizacji szkoleń metodycznych (np. seminarium prowadzone przez Davida Cottona, współautora zestawu podręczników Market Leader).

Dysponujemy bogatym księgozbiorem, który udostępniamy na miejscu tak pracownikom jak studentom. Natomiast z wideoteki i taśmoteki korzystają na miejscu pracownicy.