Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr zimowy 2016/2017

wtorek 16.30-18.00

  •  siłownia –  ćwiczenia usprawniające – dr Gabriela Karkoszka

wtorek 15.00-16.30

  • pływanie i ćw. usprawniające w wodzie - dr Danuta Palica,
  • wtorek 18.00-19.30  tenis stołowy - mgr Renata Szymczyk

Środa 11.40-13.10

  • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, pilates (sala 204C) - mgr Joanna Dudek-Biskup

czwartek 11.40- 13.10

  •  boccia (sala A) - dr Danuta Palica
  •  siłownia (przy sali A) - dr Gabriela Karkoszka

Inne terminy – do indywidualnego uzgodnienia.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt: danutapalica@poczta.fm

Sekcja pływacka studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

UE w Katowicach prowadzi sekcję pływacką dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Zawodnicy trenują kilka razy w tygodniu, dodatkowo podejmują trening ogólnorozwojowy i siłowy. Studenci UE w Katowicach od trzech lat biorą udział w Mistrzostwach Polski organizowanych przez UAM w Poznaniu. Zawodnicy startują w pięciu kategoriach: grupa rehabilitacyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa (R1, R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi i niedowidzący (O) oraz inne schorzenia (I). W wyżej wymienionych kategoriach rozgrywa się następujące konkurencje: 25m stylem dowolnym (tylko dla kategorii R1 i R2), 50m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem motylkowym open (bez podziału na kategorie niepełnosprawności), 100m dowolnym open oraz sztafetę 4x50m stylem dowolnym.