Jak możesz nam pomóc...

Wszystkich zainteresowanych wsparciem inicjatywy pomocy potrzebującym studentom, prosimy o przekazywanie datków na konto: 

Fortis Bank S.A. Oddz. Katowice 

82 1600 1055 0002 3211 5116 0001 

Parafia Opatrzności Bożej Katowice, ul. 1 Maja 52

z adnotacją: "Na potrzeby DA Zawodzie"

Za okazaną pomoc serdecznie DZIĘKUJEMY!!!