O nas

Duszpasterstwo jest wspólnotą ludzi o podobnych wartościach, ludzi którzy potrafią się wzajemnie słuchać i szanować. Nie brakuje tu humorów,  żartów  i  rozrywek.  Bierzemy udział we wspólnych zabawach, organizowanych koncertach, sympozjach, rajdach rowerowych, przygotowujemy ogniska i ciekawe wyjazdy. Każde spotkanie zaczynamy  od ciepłej herbatki i przepysznych ciasteczek. Mamy też coś dla najbardziej zgłodniałych. Spotykamy się dwa razy w tygodniu- we wtorki  i czwartki o 19:25. Uczestniczymy także w akademickiej mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza Poloka. W poniedziałki i środy jest ona odprawiana o 7:30  w kaplicy DA, dzięki czemu spokonie możemy zdąrzyć na wykłady lub ćwiczenia. Nie ulega wątpliwości, że dzień rozpoczęty z Panem Bogiem jest dniem wspaniałym. We wtorki i czwartki Msza jest celebrowana przed spotkaniem, o 19:00 Mamy także możliwość skorzystania z skaramentu spowiedzi przed każdą mszą świętą.

Spotkania wtorkowe mają głównie charakter modlitwy spontanicznej do Ducha Świętego, połączonej z radosnym śpiewem. Wszystkie pieśni przygotowywane są przez naszego animatora muzycznego, który przygrywa nam na gitarze. Nie musisz wcale umieć dobrze śpiewać, by móc przyłączyć się do nas- tu wszystko zależy od Ciebie. Czas trwania spotkania nie jest w żaden sposób normowany i w głównej mierze wyznaczany jest przez nas samych. Od października 2008 roku chcielibyśmy także wprowadzić trochę świerzego powiewu na naszych spotkaniach. Zamierzamy bowiem rozpocząć modlitwę psalmami oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wtorkowych spotkań, ich dokładniejszej formy i charakteru to przyjdź i sam się przekonaj, bo opisać tego nie sposób.

Nieco inną formę mają spotkania czwartkowe (a także spotkania z absolwentami), które odbywają się w całości w salce katechetycznej. Staramy się na nich odpowiedzieć na pytania dotyczące dogmatyki Kościoła, świadectwa człowieka w świecie pieniądza i władzy, powołania człowieka do pełnienia konkretnych ról w społeczeństwie, życia małżeńskiego, przyjaźni, miłości itp. W małych grupach analizujemy przygotowane teksty, by potem móc je wspólnie przedyskutować z ks. G. Polokiem. Są to szczególne spotkania w trakcie których możemy swobodnie porozmawiać, poznawać się, zawiązywać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Swobodny charakter spotkań pozwala nam na prowadzenie ciekawych konwersacji i na wyrażanie własnych poglądów. Każdy kto szuka odpowiedzi na dręczące go pytanie ma możliwość porozmawiania z ks. dr Grzegorzem Polokiem, który nie uchyla się od odpowiedzi na żadne z nich. Poza tym co jakiś czas zapraszamy gości, którzy przybliżają nam tematykę związaną z ich pracą i życiem. Gościliśmy juz m.in. redaktora Gościa Niedzielnego- P. Sachę, panią psycholog- M. Rabsztyn, doktora Krystiana oraz doktor Barbarę Rygol i innych.

Źródłem innowacyjności naszych spotkań jest fakt, iż sami jesteśmy (w mniejszym lub w większym stopniu) ich inicjatorami. Wpływamy na nie poprzez indywidualną aktywność i mobilizację. Bardzo ważną rolę w naszej wspólnocie odgrywa także (wspomniany kilkakrotnie) ks. dr hab. Grzegorz Polok. To dzięki niemu możliwe jest utrzymanie wszystkiego w ładzie i harmonii. Dba o każdy szczegół i stara się by duszpasterstwo mogło funkcjonować należycie. Jest doświadczonym duszpasterzem, który prowadzi ośrodek DA na „Zawodziu” od września 2000 roku. W roku 2001 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej: Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości uczestników Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tytuł doktora nauk teologicznych.W roku akademickim 2002/2003 został zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych na Akademii Ekonomicznej, dzięki czemu świetnie zna on potrzeby młodych ludzi.

Ks. dr hab. Grzegorz Polok (zdjęcie: H.Przondziono)

Czym jest duszpasterstwo w odczuciu nas samych

 • spotkaniem z innymi ludźmi, nawiązaniem nowych kontaktów

 • rozwijaniem wiedzy

 • formacją duchową i osobowościową

 • doświadczeniem Boga i ciągłym poznawaniem Go na nowo

 • możliwością znalezienia odpowiedzi na dręczące nas pytania

 • szansą porozmawiania o swoich problemach

 • czasem przywracającym uśmiech na twarzy i radość

 • zwiększaniem doświadczenia poprzez świadectwo jakie dają nam inni

 • wspólnota ludzi o podobnym systemie wartości

 • decyzją pójścia drogą wiary, drogą Chrystusa i Jego Ewangelii

 • pewną odskocznią od rzeczywistości

 • określonym systemem wartości według którego pragniemy żyć 

Jeśli jesteś zainteresowany/na to zapraszamy Cię bardzo serdecznie!!! 
Natomiast jeśli masz jakieś dodatkowe pytania to napisz do nas: da.zawodzie@gmail.com

Od 2008 roku ściśle współpracujemy z Katolickim Związkiem Akademickim "Gaudeamus" . Każdą osobę zainteresowaną naszą działalnościa zapraszamy do zapoznania sie z wciąż uaktualnianią przez naszego administratora - Janusza, stroną KZA "Gaudeamus". 

Oto ona: http://kzagaudeamus.org/