Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

bud. N

ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

40-069 Katowice

tel. +48 32257-7149, +48 32257-7174

Aktualności

Informacja dotycząca udzielania pożyczek dla pracowników administracji i obsługi

Zarząd PKZP informuje pracowników administracji i obsługi, iż w terminie od marca do czerwca 2017 r. (do czasu wyjaśnienia polityki kadrowej w/w grup pracowniczych), pożyczki dla tych grup udzielane będą tylko do wysokości wkładów własnych.W imieniu... [Więcej]


Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna PKZP

Dnia 16 kwietnia 2015 roku, na walnym zebraniu członków, został wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  [Więcej]