Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

bud. N

ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

40-069 Katowice

tel. +48 32257-7149, +48 32257-7174

Aktualności

Komunikat PKZP w sprawie pożyczek w miesiącu sierpniu

Zarząd PKZP uprzejmie informuje, że w związku z okresem urlopowym posiedzenie Zarządu w miesiącu sierpniu 2016 roku nie odbędzie się. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone po dniu 11 lipca br. będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu w miesiącu... [Więcej]


Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zawiadamia, że w czwartek 07 kwietnia 2016 r. w sali 1L (budynek L) o godz. 15.15 – I termin o godz. 15.30 – II termin zgodnie ze statutem PKZP § 19... [Więcej]


Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna PKZP

Dnia 16 kwietnia 2015 roku, na walnym zebraniu członków, został wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  [Więcej]