Dla kogo?

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby:

  • cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres)
  • u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne)
  • przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe)
  • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.