Kontakt (dyżury psychologa)

Dyżury odbywają się w budynku B, pok. 308.

 

mgr Maria Rabsztyn

psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.

tel. kom. 694 268 396

Dyżur:
Poniedziałek godz. 17.00-19.00
Czwartek godz. 13.00-16.00

mgr Monika Korczak

psycholog, psychoterapeuta posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, w swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne i systemowe. Jako terapeutka rodzinna pomaga uświadomić pacjentom uwikłanie w nieświadomy przekaz transgeneracyjny, jednocześnie pomaga w otwarciu się na autoanalizę i autorefleksję wobec własnych zachowań.
tel. kom. 667167888

Dyżur:
Wtorek godz. 9.30–11.30
Środa godz. 12.30-15.30