Informacja dot. przywrócenia terminu egzaminu


Dziekan Wydziału Ekonomii informuje, że możliwość przywrócenia terminu egzaminu przysługuje z powodu:
- długotrwałej choroby (min. 7 dni)
- ważnych zdarzeń losowych.

Student, w celu uzyskania przywrócenia terminu winien w ciągu 7 dni od daty zaliczenia/egzaminu przedłożyć stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.