Informacja dotycząca parkingu


Szanowni Państwo Studenci
Przedstawiam wstępne informacje dotyczące funkcjonowania parkingu:
1. Płatne korzystanie z parkingu rozpocznie się od 1.5.2013 r. Obecnie trwa „przymierzanie się” do tej nowej sytuacji.
2. Ulgowy abonament studentów kampusu będzie kosztować 20 zł miesięcznie.
3. Comiesięczne opłaty trzeba będzie uiszczać u zarządzającego parkingiem, czyli Rybnickich Służb Komunalnych, pod adresem zamieszczonym na deklaracji. Obecnie rozważane są moje sugestie dotyczące możliwości jednorazowego wykupienia karty, np. na 2 miesiące oraz możliwości regulowania płatności przelewem.
4. Studenci zainteresowani korzystaniem z parkingu zobowiązani są wypełnić deklarację dostępną w sąsiedztwie portierni, dołączyć wymagane przez RSK dokumenty i złożyć je osobiście (celem weryfikacji) u p. Tomasza Wolnika, administratora budynku, w pok. 01.14 na parterze (obok schodów) w wyznaczonych godzinach.
5. W przypadku, gdy kilka osób dojeżdża wspólnie i zamiennie korzysta z samochodów, wystarczy wykupić jedną kartę, ale należy złożyć odrębne deklaracje – osobno dla każdego użytkownika samochodu. Chcąc zaparkować właściciel karty musi być w samochodzie.
6. Osoba, która zamierza korzystać zamiennie z różnych samochodów (np. od rodziców) powinna wpisać w deklaracji wszystkie numery rejestracyjne.
7. Odstępowanie karty osobom nieuprawnionym naraża jej właściciela na sankcje administracyjne.
8. Zapytania proszę kierować do p. Tomasza Wolnika lub mailowo do mnie: jan.czempas@ue.katowice.pl – w miarę możliwości spróbujemy na nie odpowiedzieć.