Przypominamy, że wszystkie sprawy dotyczące praktyk należy załatwiać w Akademickim Centrum Kariery w Katowicach (www.ack.ue.katowice.pl)