Aktualności

Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Piknik Ekonomiczny w Rybniku

26 września br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku (przy ul. Rudzkiej 13 c) odbył się piknik ekonomiczny dla uczniów gimnazjów organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika. [Więcej]


Debata na temat ubezpieczeń społecznych

W dniu 8 września w Rybniku regionalny oddział ZUS, wspólnie z Wydziałem Biznesu, Finansów i Administracji zorganizował debatę na tematstanu obecnego i przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.Debaty i konsultacje społeczne organizowane są z... [Więcej]


Dla zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w ZUS-ie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza doodbywania praktyk studenckich. Studenci mogą odbywać praktyki w komórkachmerytorycznych w Oddziale w Bielsku-Białej, bądź w Inspektoratach wCieszynie lub w Żywcu.W trakcie praktyk... [Więcej]


Interdyscyplinarny Konkurs Indeksów - IKI 2016

W piątek 17 czerwca, w Rybnickiej Auli Politechniki Śląskiej odbył się finał Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów - IKI 2016. Na uroczystą galę wręczenia nagród zaprosili organizatorzy konkursu - samorządystudenckie Politechniki Śląskiej oraz... [Więcej]


Zapraszamy do udziału w badaniu EUROSUDENT VI

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzane jest badanie w ramach EUROSTUDENT VI, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.  [Więcej]


Klaster Centrum Innowacji Technologicznych

Uczelnie wyższe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także kilka lokalnych firm, przy współpracy samorządu 11 kwietnia 2016 r. powołali w Rybniku do życia Klaster Centrum Innowacji Technologicznych [Więcej]