Biblioteka

Biblioteka w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym rozpoczęła działalność w 2003 roku. Profil gromadzonych zbiorów jest zgodny z potrzebami naukowo-dydaktycznymi tutejszego Ośrodka. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje literaturę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Zasięg chronologiczny zbiorów to przede wszystkim publikacje wydawane na bieżąco oraz w miarę potrzeb i możliwości pozyskania wydania wcześniejsze. 

Biblioteka prenumeruje 35 tytułów polskich czasopism specjalistycznych. 

Całość zbiorów jest opracowywana alfabetycznie i rzeczowo w komputerowym systemie informacyjno-bibliotecznym Prolib, w którym zbiory zwarte oznaczono zROND, a zbiory ciągłe cROND. 

Biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

Wejście do katalogu komputerowego OPAC.

Rejestracja nowych czytelników.