Kontakt

Biblioteka Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego 

kustosz:      mgr Wiesława Paśnik
bibliotekarz: mgr Anna Sokołowska