Wydział Ekonomii: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Sesja egzaminacyjna

ROK III WE 1s_ Lp Przedmiot Prowadzący Termin Godzina Sala Uwagi 1 Ekonomia integracji europejskiej dr hab. I. Pawlas 21.06.2017 15.30 01.9   2 Logistyka dystrybucji dr B. Kolny 22.06.2017 10.00 01.9   3 Negocjacje i techniki... [Więcej]


Uwaga studenci przed obroną!

Wszystkie wymogi dotyczące prac dyplomowych znajdują się tutaj Uwaga zmiana kart obiegowych: na obiegówkach nie trzeba mieć podpisu z Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (ACK).  [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]


Informacja dot. przywrócenia terminu egzaminu

Dziekan Wydziału Ekonomii informuje, że możliwość przywrócenia terminu egzaminu przysługuje z powodu: - długotrwałej choroby (min. 7 dni) - ważnych zdarzeń losowych. Student, w celu uzyskania przywrócenia terminu winien w ciągu 7 dni od daty... [Więcej]