Wydział Ekonomii: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Stypendia przyznane!

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Rektora w sprawie stypendiów. W poniższych linkach informacje o progach średnich na poszczególnych kierunkach oraz zasady obliczania stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Zarządzenie Zarządzenie... [Więcej]


Wyjedź na Erasmusa w semestrze letnim 2016/17!

Trwa nabór dodatkowy, zapraszamy studentów II i III roku pierwszego stopnia oraz I i II roku drugiego stopnia. Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Informacje dotyczące stypendiów

Ogólne informacje o dostępnych na UE stypendiach oraz TERMINY przyjmowania wniosków można znaleźć pod linkiem: STYPENDIA Informacje o niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne znajdują się pod linkiem:... [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]