Wydział Ekonomii: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Zimowa sesja egzaminacyjna

ROK III EK 1s_ Lp przedmiot prowadzący termin godzina sala uwagi 1 Polityka społeczna dr A. Przybyłka 03.02.2017 13.00 1.8   2 Badania rynków krajowych i międzynarodowych dr ... [Więcej]


Stypendia przyznane!

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Rektora w sprawie stypendiów. W poniższych linkach informacje o progach średnich na poszczególnych kierunkach oraz zasady obliczania stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Zarządzenie Zarządzenie... [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Informacje dotyczące praktyk studenckich

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-ekonomii/studia-stacjonarne/praktyki-zawodowe.html  [Więcej]