Wydział Ekonomii: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Uwaga studenci przed obroną!

Wszystkie wymogi dotyczące prac dyplomowych znajdują się tutaj  [Więcej]


Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]