Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Harmonogram obron - studia niestacjonarne I st.

Obrony odbywają się w Katowicach w bud. A. Aby przystąpić do obrony należy zaliczyć wszystkie przedmioty oraz mieć zrealizowaną i wpisaną do Wirtualnej Uczelni praktykę obowiązkową.  [Więcej]


Uwaga!

Wszystkie egzaminy u dr E. Maćkowiak zostają przeniesione z 25 na 24 czerwca godz. 8.00


UWAGA studenci III roku

Praktyki obowiązkowe [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]


Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]