Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Stypendia przyznane!

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Rektora w sprawie stypendiów. W poniższych linkach informacje o progach średnich na poszczególnych kierunkach oraz zasady obliczania stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Zarządzenie Zarządzenie... [Więcej]


UWAGA studenci III roku

Praktyki obowiązkowe [Więcej]


Wyjedź na Erasmusa w semestrze letnim 2016/17!

Trwa nabór dodatkowy, zapraszamy studentów II i III roku pierwszego stopnia oraz I i II roku drugiego stopnia. Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. [Więcej]


Terminy obron na studiach I i II stopnia

dr K. Tkocz-Wolny: 18.10.2016 godz. 9:50 prof. UE dr hab. J. Czempas: 21.10.2016 godz. 10:00 dr M. Wilczek: 21.10.2016 roku godz. 10:30 dr K. Olejko: 21.10.2016 roku godzina 13:30 dr J. Cichorska: 21.10.2016 roku godz. 8:45 dr A. Sulik-Górecka:... [Więcej]


Odbiór dyplomów

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia mogą 0d 05.10 br. odbierać dyplomy ukończenia studiów.  [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]