Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Zimowa sesja egzaminacyjna

ROK III FiR 1n_ Lp przedmiot prowadzący termin godzina sala uwagi 1 Finanse międzynarodowe dr B. Puszer 05.02.2017 11.00 aula   2 Analiza finansowa dr J. Wartini-Twardowska ... [Więcej]


Stypendia przyznane!

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Rektora w sprawie stypendiów. W poniższych linkach informacje o progach średnich na poszczególnych kierunkach oraz zasady obliczania stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Zarządzenie Zarządzenie... [Więcej]


UWAGA studenci III roku

Praktyki obowiązkowe [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]