Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Terminy obron studia I stopnia

27.09.2016 r. godz. 10:30 dr hab. E. Maruszewska 28.09.2016 r. godz. 11:00 dr J. Cichorska [Więcej]


Terminy obron studia II stopnia

27.09.2016 roku godz. 10:30 dr hab. E. Maruszewska [Więcej]


Informacje dotyczące stypendiów

Ogólne informacje o dostępnych na UE stypendiach oraz TERMINY przyjmowania wniosków można znaleźć pod linkiem: STYPENDIA Informacje o niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne znajdują się pod linkiem:... [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Zasady zaliczania praktyk studenckich

Zasady zaliczania praktyk studenckich   Zasady dokumentowania i zaliczania praktyk obowiązkowych   dotyczące Studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w roku... [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]