Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia niestacjonarne

Aktualności

Dyplom w języku obcym!

Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie... [Więcej]


Wniosek o zwrot nadpłaty należności

Wniosek o zwrot nadpłaty jest kierowany do Działu Finansowo-Księgowego przez Dziekanat. Wniosek o zwrot nadpłaty może być sporządzony z inicjatywy studenta. Wniosek o zwrot nadpłaty jest sprawdzany pod względem formalnym i rachunkowym przez Dział... [Więcej]


Informacja dotycząca parkingu

Szanowni Państwo Studenci Przedstawiam wstępne informacje dotyczące funkcjonowania parkingu: 1. Płatne korzystanie z parkingu rozpocznie się od 1.5.2013 r. Obecnie trwa „przymierzanie się” do tej nowej sytuacji. 2. Ulgowy abonament studentów kampusu... [Więcej]