Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Terminy obron na studiach stacjonarnych I stopnia

Obrony odbywają się w Katowicach w bud. A. Powodzenia! [Więcej]


Uwaga!

Wszystkie egzaminy u dr E. Maćkowiak zostają przeniesione z 25 na 24 czerwca godz. 8.00


Uwaga studenci przed obroną!

Wszystkie wymogi dotyczące prac znajdują się tutaj Uwaga zmiana kart obiegowych: na obiegówkach nie trzeba mieć podpisu z Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (ACK). [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]


Wniosek o zwrot nadpłaty należności

Wniosek o zwrot nadpłaty jest kierowany do Działu Finansowo-Księgowego przez Dziekanat. Wniosek o zwrot nadpłaty może być sporządzony z inicjatywy studenta. Wniosek o zwrot nadpłaty jest sprawdzany pod względem formalnym i rachunkowym przez Dział... [Więcej]