Wydział Finansów i Ubezpieczeń: informacje - studia stacjonarne

Aktualności

Odwołane zajęcia - dr K. Tkocz-Wolny

W dniu dzisiejszym (24.04.2017) zajęcia z dr K. Tkocz-Wolny zostają odwołane z powodu choroby. [Więcej]


Terminy odrabiania zajęć z drem K. Gałuszką

1. Odwołany wykład Pana dra Krzysztofa Gałuszki - Finanse, studia st. (grupy 101FLR, 102FLR, 103FLR)- z dnia 22 marca zostanie odrobiony w dniu 07.06.17 r. w godz. 8.55-11.30, sala 01.9RD. 2. Odwołany wykład Pana dra Krzysztofa Gałuszki -... [Więcej]


Zmiana Pełnomocnika ds. ROND

Od 1 października wszystkie podania należy kierować do Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dra inż. Tomasza Zielińskiego wzór podania [Więcej]


Uwaga tryby poprawkowe

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, że zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Dotyczy to również trybów poprawkowych [Więcej]


Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie   W dziekanacie  PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  WYDRUK KOMPUTEROWY    wydruk dwustronny: na jednej stronie... [Więcej]


Wniosek o zwrot nadpłaty należności

Wniosek o zwrot nadpłaty jest kierowany do Działu Finansowo-Księgowego przez Dziekanat. Wniosek o zwrot nadpłaty może być sporządzony z inicjatywy studenta. Wniosek o zwrot nadpłaty jest sprawdzany pod względem formalnym i rachunkowym przez Dział... [Więcej]