Harmonogram roku akademickiego 2015/2016

Semestr zimowy

  • okres zajęć 1.10.2015 – 31.01.2016
  • wakacje zimowe 24.12.2015 – 6.01.2016 
  • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29.01.2016 – 14.02.2016
  • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych - 1.02.2016 – 14.02.2016 
  • zimowa sesja poprawkowa 20.02.2016 – 16.03.2016

Semestr letni

  • okres zajęć 20.02.2016 – 14.06.2016 
  • wakacje wiosenne 25.03.2016 – 30.03.2016 
  • letnia sesja egzaminacyjna 15.06.2016 – 3.07.2016 
  • wakacje letnie 4.07.2016 – 31.08.2016
  • letnia sesja poprawkowa 1.09.2016 – 21.09.2016