Kontakt

Rzecznik prasowy

Marek Kiczka

ul. 1 Maja 47, bud. E, pokój 505
40-287 Katowice
+48 32 257-7026
Biogram

Zadania

Kształtowanie, koordynowanie i realizowanie polityki informacyjnej o działalności Uniwersytetu, a w szczególności:

  • budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu w mediach,
  • dbanie o właściwą reputację Uniwersytetu,
  • udział w planowaniu komunikacji z otoczeniem Uniwersytetu,
  • dbanie o właściwe relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym – bliższym i dalszym, we współpracy z właściwymi jednostkami Uniwersytetu,
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu i współpraca z mediami.