Opłaty związane ze studiami doktoranckimi

Opłaty reguluje Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Regulamin dotyczy następujących opłat:

  1. opłat czesnego, tj. opłaty podstawowej związanej z kształceniem doktorantów w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich,
  2. opłat za sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów, takich jak: legitymacja doktorancka i jej duplikatu.

Umowa o naukę dla doktoranta studiów niestacjonarnych DOKTORANT_UCZELNIA

Umowa o finansowanie studiów doktoranckich PRACODAWCA_UCZELNIA