Opłaty czesnego

Wysokość czesnego na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3500 zł za semestr (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UE w Katowicach nr 43/14 z dnia 10 lipca 2014r.)

Czesne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu (logowanie ze strony głównej Uczelni).

Dowód wpłaty należności musi zawierać: imię i nazwisko doktoranta, adres zameldowania, tytuł wpłaty - opłata czesnego za semestr .... studiów doktoranckich.

Informujemy, iż czesne można opłacać w ratach zgodnie z §3 Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Deklaracja do pobrania tutaj.