Rekrutacja

Stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach trwają 4 lata (8 semestrów).

Nabór ropoczyna się w czerwcu każdego roku i trwa do połowy sierpnia. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się we wrześniu.

Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne.


REKRUTACJA 2016/2017