Stypendia doktoranckie

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

O stypendium doktoranckie można się ubiegać w oparciu o zapisy paragrafów 12-15 Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 13 kwietnia 2016r. (tekst rozporządzenia)

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku studiów

załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II roku i kolejnych lat studiów

załącznik nr 3 Zasady naliczania punktów do wniosku o stypendium doktoranckie dla uczestników drugiego i kolejnych lat studiów

załącznik nr 4 Informacja o rachunku bankowym

 

Wnioski o stypendia w roku akademickim 2016/2017 można składać do 20 października 2016.