Organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich

Semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016:

okres zajęć: 01.10.2015 - 28.01.2016

zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa 29.01.2016 – 15.02.2016

przerwa zimowa 16.02.2016 – 21.02.2016

 

Semestr letni roku akademickiego 2015/2016:

okres zajęć: 22.02.2016 - 14.06.2016

letnia sesja egzaminacyjna: 15.06.2016 – 03.07.2016

przerwa letnia: 04.07.2016 - 31.08.2016

letnia sesja poprawkowa: 01.09.2016 - 30.09.2016

 

Na studiach doktoranckich nie obowiązują Dni Rektorskie.