Plan zajęć na studiach doktoranckich

Plany zajęć są dostępne:

strona główna uczelni → Studenci → Plany zajęć, tu albo studia stacjonarne lub niestacjonarne (bez znaczenia) → 2014/2015 →Dokt → sd i wybieramy rok studiów

(lub bezpośrednio: http://planyzajec.ue.katowice.pl/plan/plan_zajec_studenci.html)

I ROK: 101SD - plan zajęć w sem 1 jest taki sam dla Ekonomii, Nauk o zarządzaniu i Finansów

II ROK: 201SDEk - dyscyplina Ekonomia, 202SD - dyscyplina Nauki o zarządzaniu, 203SDFiR - dyscyplina Finanse

III ROK: 301SDEk - dyscyplina Ekonomia, 302SDZa - dyscyplina Nauki o zarządzaniu

IV ROK: 401SDEk - dyscyplina Ekonomia, 402SDZa - dyscyplina Nauki o zarządzaniu

UWAGA! 

O zmianach w planie zajęć informujemy mailowo, a informacja o zmianie pojawia się w zakładce Aktualności.