Stanowisko ds. Kancelarii Tajnej i Obrony Cywilnej

Kontakt

e-mail: sktioc@ue.katowice.pl

Zadania

  1. utworzenie Formacji Obrony Cywilnej oraz utrzymanie wysokiego poziomu specjalistycznej wiedzy i sprawności psychofizycznej członków Formacji, powołanych do Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego
  2. współpraca z Działem Spraw Pracowniczych dotycząca pracowników zatrudnionych (zatrudnianych), którzy pełnią lub mogą pełnić zadania związane z służbą  w akademickiej Formacji Obrony Cywilnej
  3. uzgadnianie kandydatur pracowników wyznaczonych do Formacji Obrony Cywilnej z właściwym Wojskowym Komendantem Uzupełnień