Nowe wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Słuchacze, którzy ukończyli studia podyplomowe w 2013 r. proszeni są o dostarczenie (osobiście lub listownie) 3 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm) do biura Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji.


Na podstawie Uchwały Senatu nr 32/2012/2013 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadzony został nowy wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.