Zmiana nazwy jednostki


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 16.09.2013 r. nr 67/13 

Kolegium Zarządzania zmienia nazwę na

Śląską Szkołę Biznesu i Administracji