Studia podyplomowe

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na mocy Zarządzenia JM Rektora nr 65/16 z dn. 29 września 2016 r. zadania Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji w zakresie organizacji studiów podyplomowych oraz gromadzenia dokumentacji słuchaczy studiów podyplomowych przejmują Wydziały Uniwersytetu zgodnie z dotychczas prowadzonymi studiami podyplomowymi, szkoleniami i kursami. Dane kontaktowe z jednostkami organizacyjnymi podane są w zakładce Kontakt.

Zadania Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji w zakresie rekrutacji oraz zawierania umów z prowadzącymi zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych przejmuje Biuro Dydaktyki.

Aktualności

System Przywilejów Absolwenta

Zapraszamy do udziału w naszym SPA! Już dziś zapoznaj się z korzyściami i zamów Kartę Absolwenta. Dokładamy wszelkich starań, by dbać o naszych absolwentów. [Więcej]


Zniżki w opłatach za studia do 30% !!!

Korzystna oferta dla kandydatów na studia podyplomowe.  [Więcej]


Zmiana nazwy jednostki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 16.09.2013 r. nr 67/13  Kolegium Zarządzania zmienia nazwę na Śląską Szkołę Biznesu i Administracji  [Więcej]


Nowe wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Słuchacze, którzy ukończyli studia podyplomowe w 2013 r. proszeni są o dostarczenie (osobiście lub listownie) 3 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm) do biura Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji.  [Więcej]