Kontakt telefoniczny, e-mail

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na mocy Zarządzenia JM Rektora nr 65/16 z dn. 29 września 2016 r. zadania Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji w zakresie organizacji studiów podyplomowych oraz gromadzenia dokumentacji słuchaczy studiów podyplomowych przejmują Wydziały Uniwersytetu zgodnie z dotychczas prowadzonymi studiami podyplomowymi, szkoleniami i kursami.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Budynek A, pokój 310 tel. (32) 257 73 93, (32) 257 73 92, fax: (32) 257 73 94
mail: aneta.nowak@ue.katowice.pl
mail: gabriela.czerner@ue.katowice.pl 

Wydział Ekonomii

Budynek A, pokój 310 tel. (32) 257 73 95, fax: (32) 257 73 94 
mail: zofia.kocot@ue.katowice.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji

Budynek B, pokój 112 tel. (32) 257 73 96
mail: podyplomowe.wiik@ue.katowice.pl   

Wydział Zarządzania

Budynek A, pokój 310 tel. (32) 257 73 95, fax: (32) 257 73 94 
mail: zofia.kocot@ue.katowice.pl

Godziny otwarcia biura

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

poniedziałki / środy / piątki w godz. od 8.00 do 12.00
wtorki /czwartki  w godz. od 12.00 do 15.30

dyżur sobotni w godz. od 8.00 do 13.00 (poza okresem wakacyjnym)

Kierunki studiów podyplomowych z podziałem na Wydziały

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstw
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Controlling
Działanie banków uniwersalnych
Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej
Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rzeczoznawca majątkowy
Strategia podatkowa
Ubezpieczenia gospodarcze
Wycena przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie nieruchomościami
Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wydział Zarządzania

Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy
Menedżer logistyki
Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń
Zarządzanie i marketing w biznesie 
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem europejskim
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne

Wydział Biznesu, Administracji i Finansów

Administracja i finanse

Wydział Ekonomii
Audyt miejski
Audyt systemów informatycznych
Ekonomia sportu
Handel zagraniczny
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Komunikacja w biznesie
Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych
Marketing i public relations
Menedżer kultury
Psychologia menedżerska
Public relations
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne
Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach

Wydział Informatyki i Komunikacji

Akademia Komunikacji Internetowej
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS
Business English
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS
Custom publishing - tworzenie mediów firm i instytucji
Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma
Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Metody i narzędzia zarządzania projektami
Narzędzia informatyczne w analizie danych
Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych
Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce
Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS
Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology)
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej