Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

budynek E pokój nr 9
tel. 32 257 7021
e-mail: uetw@ue.katowice.pl