Kontakt

Adres Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. Koszarowa 6a
40-068 Katowice

tel. 32 2577633

e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

Zamawianie Książek

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Stanisława Czujkowska
tel. 32 2577630, 7637
e-mail: stanislawa.czujkowska@ue.katowice.pl