Struktura Wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem prac (zatwierdzonych do wydania planem wydawniczym) i ich rozpowszechnianie.

Publikacjami Uniwersytetu są:
- podręczniki
- monografie naukowe
- Studia Ekonomiczne
- Journal of Economics and Management
- Multiple Criteria Decision Making
- inne materiały promujące i wspomagające uczelnię

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej
Organami doradczymi rektora są:
- Komitet Redakcyjne Wydawnictwa
- Komitety Wydziałowe Studiów Ekonomicznych
- Komitet Redakcyjny Journal of Economics and Management
Działalnością Wydawnictwa kieruje redaktor naczelny zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.

Strukturę Wydawnictwa tworzą

Imię i nazwiskoE-mailNumer pokojuNumer telefonu

Redaktor naczelna

mgr Monika Ogrodnikmonika.ogrodnik@ue.katowice.pl405 N32 2577635

Zespół redakcyjny

mgr Patrycja Kellerpatrycja.keller@ue.katowice.pl 408 N 32 2577631
mgr Karolina Koluchkarolina.koluch@ue.katowice.pl 407 N32 2577641
mgr Beata Kwiecień beata.kwiecien@ue.katowice.pl 408 N32 2577631
mgr Magdalena Pazuramagdalena.pazura@ue.katowice.pl408 N 32 2577631
Klaudia Dąbrowskaklaudia.dabrowska@ue.katowice.pl408 N32 2577631

Pracownia składu komputerowego

mgr Daria Liszowskadaria.liszowska@ue.katowice.pl  401 N 32 2577639
mgr Marzena Safianmarzena.safian@ue.katowice.pl401 N32 2577639
mgr inż. Krzysztof Słabońkrzysztof.slabon@ue.katowice.pl  401 N 32 2577639

Zespół administracyjno-techniczny

mgr Krzysztof Kiszkakrzysztof.kiszka@ue.katowice.pl406 N32 2577633
Teresa Dudekteresa.dudek@ue.katowice.pl406 N 32 2577647

Dystrybucja książek

Stanisława Czujkowskastanislawa.czujkowska@ue.katowice.pl 

406 N

8L

32 2577630

32 2577637